ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μελέτη-Εφαρμογή-Προμήθεια συστημάτων απαγωγής καυσαερίων βιομηχανικών εφαρμογών


Η εταιρία Greentech έχει φέρει εις πέρας λεπτομερή μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανικών καμινάδων έως και Φ1200 για συστήματα καύσης έως και 10ΜW.

Μελέτη-επιτήρηση-προμήθεια-εφαρμογή Βιομηχανικών συστημάτων καύσης


Η εταιρία μας αναλαμβάνει εξειδικευμένα projects βιομηχανικών λεβητοστάσιων-συστημάτων καύσης ξεκινώντας από την μελέτη, την κατασκευή και προμήθεια του εξοπλισμού, και έπειτα testing, custom εφαρμογές και ρυθμίσεις αυτοματισμών ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε πελάτη αλλά και ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού.